joi, 31 ianuarie 2013

Subiecte limba romana - Simulare evaluare nationala Bucuresti 2013

Aici puteti vedea subiectele date in Bucuresti la limba si literatura romana, la simularea evaluarii nationale 2013.

Subiecte limba si literatura romana - Simulare evaluare nationala Bucuresti 2013 Subiecte limba si literatura romana - Simulare evaluare nationala Bucuresti 2013

Pentru a vedea si baremul de notare si evaluare, intrati aici:
Barem limba si literatura romana - Simulare evaluare nationala Bucuresti 2013


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Barem limba romana - Simulare evaluare nationala Bucuresti 2013

Aici puteti vedea baremul de corectare si notare pentru subiectele date in Bucuresti la limba si literatura romana, la simularea evaluarii nationale 2013.

Barem limba si literatura romana - Simulare evaluare nationala Bucuresti 2013

Pentru a vedea si subiectele extrase, intrati aici:
Subiecte limba si literatura romana - Simulare evaluare nationala Bucuresti 2013


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Barem limba romana(real) - Simulare bacalaureat Bucuresti 2013

Aici puteti vedea baremul de corectare si notare pentru subiectele date in Bucuresti la limba si literatura romana(profilul real), la simularea examenului de bacalaureat 2013.

Barem limba si literatura romana(real) - Simulare bacalaureat Bucuresti 2013 Barem limba si literatura romana(real) - Simulare bacalaureat Bucuresti 2013 Barem limba si literatura romana(real) - Simulare bacalaureat Bucuresti 2013

Subiectele extrase le puteti vedea aici:
Subiecte limba si literatura romana(real) - Simulare bacalaureat Bucuresti 2013


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte limba romana(uman) - Simulare bacalaureat Bucuresti 2013

Aici puteti vedea subiectele date in Bucuresti la limba si literatura romana(profilul uman), la simularea examenului de bacalaureat 2013.

Subiecte limba si literatura romana(uman) - Simulare bacalaureat Bucuresti 2013 Subiecte limba si literatura romana(uman) - Simulare bacalaureat Bucuresti 2013

Baremul de corectare si notare il puteti vedea aici:
Barem limba si literatura romana(uman) - Simulare bacalaureat Bucuresti 2013


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Cerere intregire a normei didactice 2013

Mai jos puteti vedea cererea pentru intregire a normei didactice, a cadrelor didactice titulare în două sau mai multe unităţi de învăţământ/specializări, într-o singură unitate de învăţământ/specializare, în sesiunea februarie 2013.

Cerere intregire a normei didactice penrtu sesiunea februarie 2013


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Model de cerere - plata cu ora

De la link-ul urmator puteti vedea un model de cerere pentru plata cu ora. Este cererea de anul trecut, dar cred ca se vor schimba doar anii.

Model de cerere - plata cu ora


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Cerere tip pentru continuitate

De la link-ul urmator puteti vedea un model de cerere tip pentru prelungirea contractului individual de munca prin continuitate. Este cererea de anul trecut, dar cred ca se vor schimba doar anii.

Cerere tip pentru continuitate

Si o varianta doc a cererii pentru continuitate:
Cerere tip pentru continuitate


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

miercuri, 30 ianuarie 2013

Actele pentru incadrarea ca titular in baza art. 253

Actele specificate in Anexa numarul 3 din metodologia pentru miscarea personalului didactic 2013-2014, pentru dosarul de modificarea duratei contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice netitulare din perioadă determinată în perioadă nedeterminată în baza art. 253, sunt afisate mai jos:

ANEXEZ, ÎN URMĂTOAREA ORDINE, actele în copie CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii unde funcţionez în anul şcolar 2012-2013:
1) Copie de pe decizia de repartizare pe postul didactic de la unitatea/unităţile de învăţământ la care funcţionez ca angajat cu contract individual de perioadă determinată în anul şcolar 2012-2013
2) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care să reiasă domiciliu
3) Acte doveditoare în situaţia schimbării numelui (dacă este cazul)
4) Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă)
5) Copii de pe certificatele de grade didactice dobândite, respectiv avize şi atestate
6) Adeverinţe privind calificativele acordate pentru anii şcolari 2010/2011 şi 2011/2012 (conform fişei de evaluare)
7) Fişa/fişele de evaluare a activităţii metodice şi ştiinţifice la nivel de şcoală, judeţ, naţional, însoţită de documentele justificative
8) Copii ale programelor şcolare elaborate şi aprobate, ale coperţilor manualelor şcolare, ghidurilor şi cărţilor, ale studiilor şi articolelor publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice
9) Copii ale adeverinţelor/diplomelor din care reiese participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi/sau participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă
10) Adeverinţa de vechime în învăţământ
11) Documentele care să ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare
12) Acordul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratului şcolar, întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul)
13) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor 14) Avizul medical din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ.

Cererea tip pentru incadrarea ca titular in baza art. 253, o puteti gasi aici:
Cerere tip pentru incadrarea ca titular in baza art. 253


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Anexa 3 din metodologie - Cerere tip incadrare ca titular in baza art. 253

Mai jos gasiti Anexa numarul 3 din metodologia pentru miscarea personalului didactic 2013-2014 - Cerere tip pentru incadrare ca titular in baza art. 253.

Cerere tip pentru incadrarea ca titular in baza art. 253

Actele care sunt necesare pentru dosarul de modificarea duratei contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice netitulare din perioadă determinată în perioadă nedeterminată în baza art. 253, le puteti vedea aici:
Acte necesare pentru incadrarea ca titular in baza art. 253

Daca doriti sa cititi metodologia o puteti face aici:
Metodologia pentru titularizare 2013


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Anexa 2 din metodologie - Criterii si punctaje pentru evaluarea personalului didactic

De la link-ul urmator puteti descarca Anexa numarul 2 din metodologie pentru miscarea personalului didactic 2013-2014 - Criterii si punctaje pentru evaluarea personalului didactic.

Anexa 2 din metodologie - Criterii si punctaje pentru evaluarea personalului didactic

Daca doriti sa cititi metodologia o puteti face aici:
Metodologia pentru titularizare 2013


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte cultura civica - titularizare 2012

Subiectele care au fost date la examenul de titularizare 2012, la disciplina cultura civica, sunt afisate mai jos. Este afisat si baremul de notare corespunzator.

Subiecte cultura civica - titularizare 2012
Subiecte cultura civica - titularizare 2012 Subiecte cultura civica - titularizare 2012

Barem de evaluare si notare cultura civica - titularizare 2012
Barem de evaluare si notare cultura civica - titularizare 2012


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

duminică, 6 ianuarie 2013

Subiecte definitivat matematica

Subiecte la definitivat, din anii anteriori, la disciplina matematica, sunt mai jos. Sunt subiecte date in diferite orase, din 2001 pana in 2007(fara 2003).

Subiecte definitivat - matematica 2007

Subiecte definitivat - matematica 2006

Subiecte definitivat - matematica 2005

Subiecte definitivat - matematica 2004

Subiecte definitivat - matematica 2002

Subiecte definitivat - matematica 2001


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte matematica - definitivat 2011

Cateva subiecte date la definitivat, in 2011 la disciplina matematica, le puteti vedea mai jos. Sunt subiecte date in Bacau si Cluj-Napoca.

Subiecte matematica - definitivat 2011


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte matematica - definitivat 2010

Cateva subiecte date la definitivat, in 2010 la disciplina matematica, le puteti vedea mai jos. Sunt subiecte date in Bucuresti, Sibiu, Constanta, Cluj-Napoca si Iasi.

Subiecte matematica - definitivat 2010


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte matematica - definitivat 2009

Cateva subiecte date la definitivat, in 2009 la disciplina matematica, le puteti vedea mai jos. Sunt subiecte date in Bucuresti, Constanta, Cluj-Napoca, Timisoara si Iasi.

Subiecte matematica - definitivat 2009


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte matematica - definitivat 2008

Cateva subiecte date la definitivat, in 2008 la disciplina matematica, le puteti vedea mai jos. Sunt subiecte date in Bucuresti, Constanta, Timisoara si Iasi.

Subiecte matematica - definitivat 2008


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

sâmbătă, 5 ianuarie 2013

Subiecte matematica - gradul didactic 2

Subiecte la gradul didactic 2, din anii anteriori, la disciplina matematica, sunt mai jos. Sunt subiecte date in diferite orase, din 2000 pana in 2007.

Subiecte gradul didactic 2 - matematica 2007

Subiecte gradul didactic 2 - matematica 2006

Subiecte gradul didactic 2 - matematica 2005

Subiecte gradul didactic 2 - matematica 2004

Subiecte gradul didactic 2 - matematica 2003

Subiecte gradul didactic 2 - matematica 2002

Subiecte gradul didactic 2 - matematica 2001

Subiecte gradul didactic 2 - matematica 2000


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte gradul 2 - matematica 2008

Cateva subiecte date la gradul didactic 2, in 2008 la disciplina matematica, le puteti vedea mai jos. Sunt subiecte date in Bucuresti, Constanta si Iasi.

Subiecte gradul 2 - matematica 2008


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte gradul 2 - matematica 2009

Cateva subiecte date la gradul didactic 2, in 2009 la disciplina matematica, le puteti vedea mai jos. Sunt subiecte date in Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Timisoara si Iasi.

Subiecte gradul 2 - matematica 2009


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte gradul 2 - matematica 2010

Cateva subiecte date la gradul didactic 2, in 2010 la disciplina matematica, le puteti vedea mai jos. Sunt subiecte date in Bucuresti, Targoviste, Sibiu, Craiova si Iasi.

Subiecte gradul 2 - matematica 2010


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte gradul 2 - matematica 2011

Subiectele la gradul didactic 2, date in Iasi in 2011, la disciplina matematica, le puteti vedea mai jos:

Subiecte gradul 2 - matematica Iasi 2011


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

vineri, 4 ianuarie 2013

marți, 1 ianuarie 2013

Modele subiecte matematica - evaluare nationala

Pe site-ul sorinborodi.wordpress.com am gasit mai multe variante de subiecte pentru evaluare nationala. Unele variante au si barem de notare.

Evaluare nationala - Varianta 1
Evaluare nationala - Barem varianta 1
Evaluare nationala - Varianta 2
Evaluare nationala - Varianta 3
Evaluare nationala - Varianta 4
Evaluare nationala - Varianta 5
Evaluare nationala - Varianta 6
Evaluare nationala - Varianta 7
Evaluare nationala - Varianta 8
Evaluare nationala - Barem varianta 8
Evaluare nationala - Varianta 9
Evaluare nationala - Varianta 10
Evaluare nationala - Varianta 11
Evaluare nationala - Varianta 12
Evaluare nationala - Varianta 13
Evaluare nationala - Varianta 14
Evaluare nationala - Varianta 15
Evaluare nationala - Varianta 16
Evaluare nationala - Varianta 17
Evaluare nationala - Varianta 18
Evaluare nationala - Varianta 19
Evaluare nationala - Varianta 20
Evaluare nationala - Barem varianta 20
Evaluare nationala - Varianta 21
Evaluare nationala - Varianta 22
Evaluare nationala - Varianta 23
Evaluare nationala - Varianta 24
Evaluare nationala - Varianta 25
Evaluare nationala - Varianta 26
Evaluare nationala - Varianta 27
Evaluare nationala - Varianta 28
Evaluare nationala - Varianta 29
Evaluare nationala - Varianta 30
Evaluare nationala - Varianta 31
Evaluare nationala - Varianta 32
Evaluare nationala - Varianta 33
Evaluare nationala - Varianta 34
Evaluare nationala - Varianta 35
Evaluare nationala - Varianta 36
Evaluare nationala - Varianta 37
Evaluare nationala - Varianta 38
Evaluare nationala - Varianta 39
Evaluare nationala - Varianta 40
Evaluare nationala - Varianta 41
Evaluare nationala - Varianta 42
Evaluare nationala - Varianta 43
Evaluare nationala - Varianta 44
Evaluare nationala - Barem varianta 44
Evaluare nationala - Varianta 45
Evaluare nationala - Barem varianta 45
Evaluare nationala - Varianta 46
Evaluare nationala - Barem varianta 46
Evaluare nationala - Varianta 47
Evaluare nationala - Barem varianta 47
Evaluare nationala - Varianta 48
Evaluare nationala - Barem varianta 48
Evaluare nationala - Varianta 49
Evaluare nationala - Barem varianta 49
Evaluare nationala - Varianta 50
Evaluare nationala - Varianta 51
Evaluare nationala - Varianta 52
Evaluare nationala - Varianta 53
Evaluare nationala - Varianta 55
Evaluare nationala - Varianta 56
Evaluare nationala - Varianta 57
Evaluare nationala - Varianta 58
Evaluare nationala - Varianta 59
Evaluare nationala - Varianta 60
Evaluare nationala - Varianta 61
Evaluare nationala - Varianta 62
Evaluare nationala - Varianta 63
Evaluare nationala - Varianta 64
Evaluare nationala - Varianta 65
Evaluare nationala - Varianta 66
Evaluare nationala - Varianta 67
Evaluare nationala - Varianta 68
Evaluare nationala - Varianta 69
Evaluare nationala - Varianta 70
Evaluare nationala - Varianta 71
Evaluare nationala - Varianta 72
Evaluare nationala - Varianta 73
Evaluare nationala - Barem varianta 73
Evaluare nationala - Varianta 74
Evaluare nationala - Barem varianta 74
Evaluare nationala - Varianta 75
Evaluare nationala - Varianta 76
Evaluare nationala - Barem varianta 76
Evaluare nationala - Varianta 77
Evaluare nationala - Varianta 78
Evaluare nationala - Varianta 79
Evaluare nationala - Varianta 80
Evaluare nationala - Varianta 81
Evaluare nationala - Barem varianta 81
Evaluare nationala - Varianta 82
Evaluare nationala - Varianta 83
Evaluare nationala - Varianta 84
Evaluare nationala - Barem varianta 84
Evaluare nationala - Varianta 85
Evaluare nationala - Barem varianta 85
Evaluare nationala - Varianta 86
Evaluare nationala - Barem varianta 86


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Variante matematica - evaluare nationala

Mai jos puteti gasi 100 de variante de subiecte pentru evaluarea nationala, din 2007, care au si rezultatele.

100 variante de subiecte matematica - evaluare nationala

100 rezultate matematica - evaluare nationala


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Fii la curent cu tot ce este nou pe acest site

Introdu adresa de email pentru a primi postarile direct pe mail:

Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale: titularizare, definitivat, grade didactice, bacalaureat, evaluare nationala