luni, 26 decembrie 2016

Calendarul miscarii personalului didactic 2017-2018

Pentru a va fi mai usor, am afisat aici calendarul miscarii personalului didactic 2017-2018 (anexa 19 din metodologie). Trebuie urmarit daca nu vor interveni alte modificari ale metodologiei si ale calendarului.

Calendarul miscarii personalului didactic 2017-2018 (anexa 19 din metodologie)


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Anexa 14 din metodologia miscarii personalului didactic 2017-2018

Pentru a va fi mai usor, aici gasiti afisate cererile din anexa 14, din metodologia miscarii personalului didactic 2017-2018.

Cerere pentru completarea normei didactice

Cerere pentru obtinerea acordului pentru transfer/pretransfer consimtit intre unitati de invatamant

Cerere de transfer pentru restrangere de activitate/pretransfer consimtit intre unitati de invatamant

Cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimtamant scris

Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2017-2018

Cerere de inscriere la concursul national/judetean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2017

Acord pentru detasare in interesul invatamantului in anul scolar 2017-2018

Cerere de detasare la cerere prin concurs specific

Cerere de detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2016 sau 2015

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2014

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza notei/mediei de cel puţin 7,00 (șapte) obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din 2011, 2012 sau 2013

Cerere de încadrare în anul şcolar 2017-2018 în sistemul de PLATA CU ORA/CUMUL

Anexa 14 cu toate cererile o puteti vedea aici:
Anexa 14 metodologie 2017 - Cereri


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Anexe din metodologia 2017 - probe practice

Pentru a va fi mai usor, am pus cateva link-uri, cu diverse anexe din metodologia miscarii personalului didactic 2017-2018.

Anexa 5 - Proba practica pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate educatie artistica specializata specializarile: muzica, corepetitie, coregrafie si arta actorului (posturi didactice/catedre din scolile si liceele de arta)

Anexa 6 - Proba practica pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitatile de invatamant cu clase speciale – limbi straine cu program intensiv si bilingv sau din unitati de invatamant avand clase/grupe cu predare in alta limba decat aceea in care candidatii si-au efectuat studiile

Anexa 7 - Proba practica din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
Disciplina: Informatică si tehnologia informatiei


Anexa 8 - Proba practica pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din palatele si cluburile copiilor si elevilor

Anexa 9 - Proba practica pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate
Disciplinele: Instruire practica, activitati de pre-profesionalizare – maistri instructori


Anexa 10 - Proba metodico-practica pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitatile cu invatamant sportiv integrat si suplimentar (licee si clase cu program sportiv/cluburi sportive scolare)
Disciplina: Educatie fizica si sport


Anexa 11 - Proba practica pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
Disciplinele: Arte plastice, decorative, ambientale, arhitectura, design


Anexa 12 - Proba practica pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la clasele/grupele/unitatile de invatamant care scolarizează elevi cu deficiente de auz


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Anexa 18 din metodologia miscarii personalului didactic 2017-2018

Pentru a va fi mai usor, aici am afisat modelele din anexa 18, din metodologia miscarii personalului didactic 2017-2018.

Model raport al comisiei de mobilitate a personalului didactic constituite la nivelul unitatii de invatamant, referitor la cadrele didactice care au solicitat transferul pentru restrangere de activitate/pretransferul consimtit intre unitati de invatamant pe un post didactic/catedra vacant(a)

Model de acord/acord de principiu emis de directorul unitatii de invatamant privind transferul pentru restrangere de activitate consimtit intre unitatile de invatamant

Model raport al comisiei de mobilitate a personalului didactic constituite la nivelul unităţii de învăţământ, referitor la cadrele didactice care au solicitat pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ pe un post didactic/catedră vacant(ă)

Model de acord/acord de principiu emis de directorul unităţii de învăţământ privind pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ

Model de adresă de înștiințare a inspectoratului şcolar referitor la acordurile emise pentru transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ

Anexa 18 cu toate modelele o puteti vedea aici:
Anexa 18 metodologie titularizare 2017


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Anexa 15 din metodologia 2017 - calculul mediei de departajare

Cei care doresc sa vada cum se calculeaza media de departajare pentru examenul de titularizare, o pot face mai jos, in anexa 15 din metodologia miscarii personalului didactic 2017-2018.

Anexa 15 din metodologia 2017 - calculul mediei de departajare


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Anexa 4 din metodologia 2017 - fise de evaluare pentru inspectia la clasa

Pentru a va fi mai usor, am afisat aici fisele de evaluare pentru inspectiile la clasa, anexa 4 din metodologia miscarii personalului didactic 2017-2018.

Fisa de evaluare a lectiei - inspectia speciala la clasa in profilul postului

Fisa de evaluare a lectiei - inspectia speciala la clasa pentru profesorii din centre si cabinete de asistenta psihopedagogica

Fisa de evaluare a lectiei - inspectia speciala la clasa pentru profesorii documentaristi

Anexa 4 cu toate fisele de evaluare o puteti vedea aici:
Anexa 4 metodologie 2017 - Fise de evaluare pentru inspectia la clasa


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Anexa 3 din metodologia 2017 - cerere titularizare in baza art. 253

Mai jos este afisata cererea pentru titularizare in baza art. 253 din legea educatiei, anexa 3 din metodologia miscarii personalului didactic 2017-2018. Trebuie urmarit daca nu vor interveni modificari ale metodologiei, asa cum s-amai intamplat si in anii trecuti.

Anexa 3 din metodologia 2017-2018 - Cerere titularizare in baza art. 253 din legea educatiei


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Anexa 2 din metodologia 2017 - criterii si punctaje pentru evaluarea personalului didactic

Cine doreste sa vada, aici am afisat criteriile si punctajele pentru evaluarea personalului didactic, anexa 2 din metodologia miscarii personalului didactic 2017-2018. Trebuie urmarit daca nu vor interveni modificari ale metodologiei.

Anexa 2 din metodologia 2017-2018 - Criterii si punctaje pentru evaluarea personalului didactic


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Anexa 17 din metodologia miscarii personalului didactic 2017-2018

Aici puteti vedea anexa 17 din metodologia miscarii personalului didactic 2017-2018:

Anexa 17 metodologia 2017 - Specializări care conferă dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul special, fără să mai fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială, efectuat separat, în afara pregătirii iniţiale


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

miercuri, 14 decembrie 2016

Subiecte model definitivat 2017 - instalatii pentru constructii (maistri)

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina instalatii pentru constructii (maistri instructori), puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - instalatii pentru constructii (maistri instructori)

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - instalatii pentru constructii (maistri instructori)


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - transporturi (maistri)

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina transporturi (maistri instructori), puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - transporturi (maistri instructori)

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - transporturi (maistri instructori)


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - turism (maistri)

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina turism (maistri instructori), puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - turism (maistri instructori)

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - turism (maistri instructori)


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - zootehnist, veterinar (maistri)

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina zootehnist, veterinar (maistri instructori), puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - zootehnist, veterinar (maistri instructori)

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - zootehnist, veterinar (maistri instructori)


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - prelucrarea lemnului (maistri)

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina prelucrarea lemnului (maistri instructori), puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - prelucrarea lemnului (maistri instructori)

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - prelucrarea lemnului (maistri instructori)


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - silvicultura (maistri)

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina silvicultura (maistri instructori), puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - silvicultura (maistri instructori)

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - silvicultura (maistri instructori)


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - industrie alimentara (maistri)

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina industrie alimentara (maistri instructori), puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - industrie alimentara (maistri instructori)

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - industrie alimentara (maistri instructori)


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - posta (maistri)

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina posta (maistri instructori), puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - posta (maistri instructori)

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - posta (maistri instructori)


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - mecanica (maistri)

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina mecanica (maistri instructori), puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - mecanica (maistri instructori)

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - mecanica (maistri instructori)


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - electrotehnica, electromecanica (maistri)

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina electrotehnica, electromecanica (maistri instructori), puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - electrotehnica, electromecanica (maistri)

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - electrotehnica, electromecanica (maistri)


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - farmacie (maistri)

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina farmacie (maistri instructori), puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - farmacie (maistri instructori)

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - farmacie (maistri instructori)


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - constructii (maistri)

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina constructii (maistri instructori), puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - constructii (maistri instructori)

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - constructii (maistri instructori)


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - confectii textile (maistri)

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina confectii textile (maistri instructori), puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - confectii textile (maistri instructori)

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - confectii textile (maistri instructori)


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - comert (maistri)

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina comert (maistri instructori), puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - comert (maistri instructori)

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - comert (maistri instructori)


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - alimentatie publica (maistri)

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina alimentatie publica (maistri instructori), puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - alimentatie publica (maistri instructori)

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - alimentatie publica (maistri instructori)


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - agricultura, horticultura (maistri)

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina agricultura, horticultura (maistri instructori), puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - agricultura, horticultura (maistri instructori)

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - agricultura, horticultura (maistri instructori)


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

marți, 13 decembrie 2016

Subiecte model definitivat 2017 - asistenta medicala generala (maistri)

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina asistenta medicala generala (maistri instructori), puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - asistenta medicala generala (maistri instructori)

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - asistenta medicala generala (maistri instructori)


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - prelucrarea lemnului

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina prelucrarea lemnului, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - prelucrarea lemnului

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - prelucrarea lemnului


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - limba germana materna

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina limba germana materna, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - limba germana materna

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - limba germana materna


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - industrie alimentara

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina industrie alimentara, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - industrie alimentara

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - industrie alimentara


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - estetica

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina estetica si ingrijirea corpului omenesc, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - estetica si ingrijirea corpului omenesc

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - estetica si ingrijirea corpului omenesc


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - coregrafie

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina coregrafie, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - coregrafie

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - coregrafie


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - confectii textile

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina confectii textile, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - confectii textile

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - confectii textile


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - arte vizuale

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina arte vizuale, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - arte vizuale

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - arte vizuale


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - artele spectacolului

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina artele spectacolului, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - artele spectacolului

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - artele spectacolului


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - alimentatie publica

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina alimentatie publica, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - alimentatie publica

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - alimentatie publica


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - agricultura, horticultura

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina agricultura, horticultura, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - agricultura, horticultura

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - agricultura, horticultura


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

luni, 12 decembrie 2016

Subiecte model definitivat 2017 - consiliere psihopedagogica

Ministerul educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina consiliere psihopedagogica, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - consiliere psihopedagogica

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - consiliere psihopedagogica


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - economic, administrativ, posta

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina economic, administrativ, posta, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - economic, administrativ, posta

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - economic, administrativ, posta


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - economie

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina economie si educatie antreprenoriala, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - economie si educatie antreprenoriala

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - economie si educatie antreprenoriala


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - silvicultura

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina silvicultura, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - silvicultura

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - silvicultura


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - turism si servicii

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina turism si servicii, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - turism si servicii

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - turism si servicii


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - profesori documentaristi

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru profesori documentaristi, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - profesori documentaristi

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - profesori documentaristi


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - protectia mediului

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina protectia mediului, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - protectia mediului

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - protectia mediului


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - kinetoterapie

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina kinetoterapie, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - kinetoterapie

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - kinetoterapie


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - farmacie

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina farmacie, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - farmacie

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - farmacie


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - educatie tehnologica

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina educatie tehnologica, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - educatie tehnologica

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - educatie tehnologica


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - electronica, automatizari, telecomunicatii

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina electronica, automatizari, telecomunicatii, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - electronica, automatizari, telecomunicatii

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - electronica, automatizari, telecomunicatii


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - electrotehnica, electromecanica

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina electrotehnica, electromecanica, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - electrotehnica, electromecanica

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - electrotehnica, electromecanica


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - educatie muzicala speciala

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina educatie muzicala speciala, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - educatie muzicala speciala

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - educatie muzicala speciala


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - educatie muzicala

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina educatie muzicala, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - educatie muzicala

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - educatie muzicala


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - educatie fizica (antrenori)

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina educatie fizica (antrenori), puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - educatie fizica (antrenori)

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - educatie fizica (antrenori)


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - educatie fizica

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina educatie fizica, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - educatie fizica

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - educatie fizica


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - cultura civica

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina cultura civica, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - cultura civica

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - cultura civica


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - constructii

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina constructii, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - constructii

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - constructii


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - comert

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina comert, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - comert

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - comert


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - arhitectura

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina arhitectura, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - arhitectura

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - arhitectura


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - limba latina

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina limba latina, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - limba latina

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - limba latina


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - limba spaniola

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina limba spaniola, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - limba spaniola

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - limba spaniola


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - medicina generala

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina medicina generala, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - medicina generala

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - medicina generala


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - religie romano-catolica

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina religie romano-catolica, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - religie romano-catolica

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - religie romano-catolica


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - religie ortodoxa

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina religie ortodoxa, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - religie ortodoxa

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - religie ortodoxa


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - psihopedagogie speciala

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina psihopedagogie speciala, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - psihopedagogie speciala

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - psihopedagogie speciala


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - psihologie

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina psihologie, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - psihologie

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - psihologie


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - sociologie

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina sociologie, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - sociologie

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - sociologie


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - pedagogie

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina pedagogie, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - pedagogie

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - pedagogie


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Subiecte model definitivat 2017 - mecanica

Ministerul Educatiei a afisat subiectele model pentru examenul de definitivat 2017. Pentru disciplina mecanica, puteti vedea mai jos, atat subietele model cat si baremul de evaluare si notare:

Subiecte model definitivat 2017 - mecanica

Barem pentru subiectele model definitivat 2017 - mecanica


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Fii la curent cu tot ce este nou pe acest site

Introdu adresa de email pentru a primi postarile direct pe mail:

Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale: titularizare, definitivat, grade didactice, bacalaureat, evaluare nationala