sâmbătă, 24 martie 2018

Subiecte simulare bac 2018 - matematica si istorie (clasa a XI-a)

Mai jos puteti vedea subiectele date la simularea examenului de bacalaureat 2018, la disciplinele matematica si istorie (clasa a XI-a).

Subiecte simulare bac 2018 - matematica si istorie (clasa a XI-a)


Evaluare nationala, bacalaureat, titularizare, definitivat, grade didactice

Subiecte simulare bac 2018 - limba romana (clasa a XI-a)

Mai jos puteti vedea subiectele date la simularea examenului de bacalaureat 2018, la disciplina limba si literatura romana (clasa a XI-a).

Subiecte simulare bac 2018 - limba si literatura romana (clasa a XI-a)


Evaluare nationala, bacalaureat, titularizare, definitivat, grade didactice

Subiecte simulare bac 2018 - limba materna (clasa a XI-a)

Mai jos puteti vedea subiectele date la simularea examenului de bacalaureat 2018, la disciplina limba materna (clasa a XI-a).

Subiecte simulare bac 2018 - limba materna (clasa a XI-a)


Evaluare nationala, bacalaureat, titularizare, definitivat, grade didactice

Subiecte matematica - simulare evaluare nationala 2018

Subiectele la disciplina matematica, date la simularea examenului de evaluare nationala 2018, clasa a VIII-a, le puteti vedea la link-ul urmator:

Subiecte matematica - simulare evaluare nationala 2018, clasa a VIII-a


Evaluare nationala, bacalaureat, titularizare, definitivat, grade didactice

Subiecte limba romana - simulare evaluare nationala 2018

Subiectele la disciplina limba si literatura romana, date la simularea examenului de evaluare nationala 2018, clasa a VIII-a, le puteti vedea la link-ul urmator:

Subiecte limba si literatura romana - simulare evaluare nationala 2018, clasa a VIII-a


Evaluare nationala, bacalaureat, titularizare, definitivat, grade didactice

Subiecte limba materna - simulare evaluare nationala 2018

Subiectele la disciplina limba materna, date la simularea examenului de evaluare nationala 2018, clasa a VIII-a, le puteti vedea la link-ul urmator:

Subiecte limba materna - simulare evaluare nationala 2018, clasa a VIII-a


Evaluare nationala, bacalaureat, titularizare, definitivat, grade didactice

duminică, 11 martie 2018

Calendar simulare bacalaureat 2018

Calendarul pentru simularea examenului de bacalaureat 2018, il puteti vedea mai jos:

Calendar simulare bacalaureat 2018
(click pe imagine pentru a mari)

Daca doriti sa vedeti ordinul prin care s-a aprobat acest calendar, o puteti face la link-ul urmator:
Ordin aprobare Calendar simulare bacalaureat 2018


Evaluare nationala, bacalaureat, titularizare, definitivat, grade didactice

Subiecte model matematica - evaluare nationala 2018 (clasa a VIII-a)

Subiectele model afisate de ministerul educatiei, pentru evaluarea nationala 2018, la matematica (clasa a VIII-a), le puteti vedea mai jos:

Subiecte model matematica - evaluare nationala 2018 (clasa a VIII-a)


Evaluare nationala, bacalaureat, titularizare, definitivat, grade didactice

Subiecte model limba romana - evaluare nationala 2018 (clasa a VIII-a)

Subiectele model afisate de ministerul educatiei, pentru evaluarea nationala 2018, la limba si literatura romana (clasa a VIII-a), le puteti vedea mai jos:

Subiecte model limba si literatura romana - evaluare nationala 2018 (clasa a VIII-a)


Evaluare nationala, bacalaureat, titularizare, definitivat, grade didactice

Subiecte model limba materna - evaluare nationala 2018 (clasa a VIII-a)

Subiectele model afisate de ministerul educatiei, pentru evaluarea nationala 2018, la limba si literatura materna (clasa a VIII-a), le puteti vedea mai jos:

Subiecte model limba si literatura materna - evaluare nationala 2018 (clasa a VIII-a)


Evaluare nationala, bacalaureat, titularizare, definitivat, grade didactice

Subiecte model - evaluare nationala 2018 (clasa a VI-a)

Subiectele model afisate de ministerul educatiei, pentru evaluarea nationala 2018, la clasa a VI-a, le puteti vedea mai jos:

Subiecte model - evaluare nationala 2018 (clasa a VI-a)

Sunt afisate si niste modele suplimentare de pregatire pentru evaluarea nationala 2018, la clasa a VI-a:
Modele suplimentare de pregatire - evaluare nationala 2018 (clasa a VI-a)

Toate fisierele care le veti descarca, au numele 2014, deci cel mai probalil sunt subiectele date la evaluarea nationala din 2014, sau chiar subiectele model afisate pentru examenul de evaluare nationala 2014.


Evaluare nationala, bacalaureat, titularizare, definitivat, grade didactice

Subiecte model - evaluare nationala 2018 (clasa a IV-a)

Subiectele model afisate de ministerul educatiei, pentru evaluarea nationala 2018, la clasa a IV-a, le puteti vedea mai jos:

Subiecte model - evaluare nationala 2018 (clasa a IV-a)

Sunt afisate si niste modele suplimentare de pregatire pentru evaluarea nationala 2018, la clasa a IV-a:
Modele suplimentare de pregatire - evaluare nationala 2018 (clasa a IV-a)

Toate fisierele care le veti descarca, au numele 2014, deci cel mai probabil sunt subiectele date la evaluarea nationala din 2014, sau chiar subiectele model afisate pentru examenul de evaluare nationala 2014.


Evaluare nationala, bacalaureat, titularizare, definitivat, grade didactice

Subiecte model - evaluare nationala 2018 (clasa a II-a)

Subiectele model afisate de ministerul educatiei, pentru evaluarea nationala 2018, la clasa a II-a, le puteti vedea mai jos:

Subiecte model - evaluare nationala 2018 (clasa a II-a)

Sunt afisate si niste modele suplimentare de pregatire pentru evaluarea nationala 2018, la clasa a II-a:
Modele suplimentare de pregatire - evaluare nationala 2018 (clasa a II-a)

Toate fisierele care le veti descarca, au numele 2014, deci cel mai probabil sunt subiectele date la evaluarea nationala din 2014, sau chiar subiectele model afisate pentru examenul de evaluare nationala 2014.


Evaluare nationala, bacalaureat, titularizare, definitivat, grade didactice

Calendar evaluare nationala 2018

Calendarul pentru examenul de evaluare nationala 2018, il puteti vedea mai jos:

Calendar evaluare nationala 2018
(click pe imagine pentru a mari)

Daca doriti sa-l vedeti direct de pe site-ul ministerului, in format pdf, o puteti face aici:
Calendar evaluare nationala 2018


Evaluare nationala, bacalaureat, titularizare, definitivat, grade didactice

sâmbătă, 3 martie 2018

Acte inscriere concurs titularizare 2018

Actele necesare pentru dosarul de inscriere la titularizare se gasesc in metodologie, la sfarsitul cererii de inscriere la concurs (anexa 14 din metodologia miscarii personalului didactic 2017-2018), dar le-am afisat si mai jos.

ANEXEZ, ÎN URMĂTOAREA ORDINE, actele în original, respectiv în copie, CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii la care funcţionez în anul şcolar 2017-2018**:

1) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic);

1') Absolvenţii promoţiei 2018 vor prezenta copia şi originalul adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă/absolvire/bacalaureat, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;

2) Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;

3) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);

4) Copie de pe actul de titularizare în învăţământul preuniversitar (dacă este cazul);

5) Copie a acordului MENCS, deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);

6) Copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu domiciliul;

7) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul), în original;

8) Copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor sau copie de pe carnetul de muncă dacă a mai fost angajat(ă) anterior anului 2012 și ulterior nu a mai avut calitatea de angajat(ă) (dacă este cazul);

9) Copii ale avizelor şi a atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei, inclusiv avizul unității de învăţământ particular (dacă este cazul);

10) Avizul/adeverinţa medical(ă) din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ, în original;

11) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi nu mi s-a interzis dreptul de a fi încadrat într-o funcţie didactică printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

12) Cazier judiciar, în original, din care reiese faptul că nu am antecedente penale;

13) Numai pentru titulari: adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu), în original şi copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2008 – 31.08.2018 (dacă este cazul).


**Documentele anexate pot fi certificate pentru conformitate cu originalul și la depunerea dosarului în acest caz fiind necesară prezentarea documentului în original și a unei copii a acestuia.


Evaluare nationala, bacalaureat, titularizare, definitivat, grade didactice

Programa constructii maistri - titularizare 2018

Asa cum este scris in centralizatorul pentru examenul de titularizare 2018, programa pentru constructii maistri, este cea aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5620 din 2010. Acesta o puteti vedea mai jos:

Programa constructii maistri - titularizare 2018


Evaluare nationala, bacalaureat, titularizare, definitivat, grade didactice

Programa chimie industriala maistri - titularizare 2018

Asa cum este scris si in centralizatorul pentru examenul de titularizare 2018, programa pentru chimie industriala maistri, este cea aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5620 din 2010. Acesta o puteti vedea mai jos:

Programa chimie industriala maistri - titularizare 2018


Evaluare nationala, bacalaureat, titularizare, definitivat, grade didactice

Programa mecanica maistri - titularizare 2018

Asa cum este scris in centralizatorul pentru examenul de titularizare 2018, programa pentru mecanica maistri, este cea aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5620 din 2010. Acesta o puteti vedea mai jos:

Programa mecanica maistri - titularizare 2018


Evaluare nationala, bacalaureat, titularizare, definitivat, grade didactice

Programa comert maistri - titularizare 2018

Asa cum este scris in centralizatorul pentru examenul de titularizare 2018, programa pentru comert maistri, este cea aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5620 din 2010. Acesta o puteti vedea mai jos:

Programa comert maistri - titularizare 2018


Evaluare nationala, bacalaureat, titularizare, definitivat, grade didactice

Programa instalatii pentru constructii maistri - titularizare 2018

Asa cum este scris in centralizatorul pentru examenul de titularizare 2018, programa pentru disciplina instalatii pentru constructii maistri, este cea aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5620 din 2010. Acesta o puteti vedea mai jos:

Programa instalatii pentru constructii maistri - titularizare 2018


Evaluare nationala, bacalaureat, titularizare, definitivat, grade didactice

Programa confectii textile, tricotaje, finisaj textil maistri - titularizare 2018

Asa cum este scris in centralizatorul pentru examenul de titularizare 2018, programa pentru confectii textile, tricotaje, finisaj textil maistri, este cea aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5620 din 2010. Acesta o puteti vedea mai jos:

Programa confectii textile, tricotaje, finisaj textil maistri - titularizare 2018


Evaluare nationala, bacalaureat, titularizare, definitivat, grade didactice

Programa confectii piele maistri - titularizare 2018

Asa cum este scris in centralizatorul pentru examenul de titularizare 2018, programa pentru confectii piele maistri, este cea aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5620 din 2010. Acesta o puteti vedea mai jos:

Programa confectii piele maistri - titularizare 2018


Evaluare nationala, bacalaureat, titularizare, definitivat, grade didactice

Programa asistenta medicala generala maistri - titularizare 2018

Asa cum este scris in centralizatorul pentru examenul de titularizare 2018, programa pentru asistenta medicala generala maistri, este cea aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5620 din 2010. Acesta o puteti vedea mai jos:

Programa asistenta medicala generala maistri - titularizare 2018


Evaluare nationala, bacalaureat, titularizare, definitivat, grade didactice

Programa alimentatie publica maistri - titularizare 2018

Asa cum este scris in centralizatorul pentru examenul de titularizare 2018, programa pentru alimentatie publica maistri, este cea aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5620 din 2010. Acesta o puteti vedea mai jos:

Programa alimentatie publica maistri - titularizare 2018


Evaluare nationala, bacalaureat, titularizare, definitivat, grade didactice

Programa industrie alimentara maistri - titularizare 2018

Asa cum este scris in centralizatorul pentru examenul de titularizare 2018, programa pentru industrie alimentara maistri, este cea aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5620 din 2010. Acesta o puteti vedea mai jos:

Programa industrie alimentara maistri - titularizare 2018


Evaluare nationala, bacalaureat, titularizare, definitivat, grade didactice

Programa piscicultura maistri - titularizare 2018

Asa cum este scris in centralizatorul pentru examenul de titularizare 2018, programa pentru piscicultura maistri, este cea aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5620 din 2010. Acesta o puteti vedea mai jos:

Programa piscicultura maistri - titularizare 2018


Evaluare nationala, bacalaureat, titularizare, definitivat, grade didactice

Programa posta maistri - titularizare 2018

Asa cum este scris in centralizatorul pentru examenul de titularizare 2018, programa pentru posta maistri, este cea aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5620 din 2010. Acesta o puteti vedea mai jos:

Programa posta maistri - titularizare 2018


Evaluare nationala, bacalaureat, titularizare, definitivat, grade didactice

Programa prelucrare lemn maistri - titularizare 2018

Asa cum este scris in centralizatorul pentru examenul de titularizare 2018, programa pentru prelucrare lemn maistri, este cea aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5620 din 2010. Acesta o puteti vedea mai jos:

Programa prelucrare lemn maistri - titularizare 2018


Evaluare nationala, bacalaureat, titularizare, definitivat, grade didactice

Programa electronica si automatizari maistri - titularizare 2018

Asa cum este scris in centralizatorul pentru examenul de titularizare 2018, programa pentru electronica si automatizari maistri, este cea aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5620 din 2010. Acesta o puteti vedea mai jos:

Programa electronica si automatizari maistri - titularizare 2018


Evaluare nationala, bacalaureat, titularizare, definitivat, grade didactice

Programa filatura, tesatorie, finisaj textil maistri - titularizare 2018

Asa cum este scris in centralizatorul pentru examenul de titularizare 2018, programa pentru filatura, tesatorie, finisaj textil maistri, este cea aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5620 din 2010. Acesta o puteti vedea mai jos:

Programa filatura, tesatorie, finisaj textil maistri - titularizare 2018


Evaluare nationala, bacalaureat, titularizare, definitivat, grade didactice

Fii la curent cu tot ce este nou pe acest site

Introdu adresa de email pentru a primi postarile direct pe mail:

Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale: titularizare, definitivat, grade didactice, bacalaureat, evaluare nationala