marți, 31 mai 2016

Lista candidati inscrisi - titularizare 2016

Lista candidatilor inscrisi la concursul pentru titularizare 2016 a fost publicata.

Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul ALBA
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul ARGES
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul ARAD
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - municipiul BUCURESTI
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul BACAU
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul BIHOR
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul BISTRITA-NASAUD
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul BRAILA
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul BOTOSANI
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul BRASOV
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul BUZAU
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul CLUJ
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul CALARASI
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul CARAS-SEVERIN
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul CONSTANTA
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul COVASNA
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul DAMBOVITA
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul DOLJ
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul GORJ
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul GALATI
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul GIURGIU
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul HUNEDOARA
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul HARGHITA
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul ILFOV
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul IALOMITA
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul IASI
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul MEHEDINTI
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul MARAMURES
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul MURES
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul NEAMT
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul OLT
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul PRAHOVA
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul SIBIU
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul SALAJ
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul SATU MARE
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul SUCEAVA
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul TULCEA
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul TIMIS
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul TELEORMAN
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul VALCEA
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul VRANCEA
Lista candidati inscrisi titularizare 2016 - judetul VASLUI


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

marți, 3 mai 2016

Acte inscriere concurs titularizare 2016

Pentru cei care inca nu stiu ce trebuie sa contina dosarul de inscriere pentru examenul de titularizare 2016, am afisat mai jos (extras din metodologie):

ANEXEZ ÎN URMATOAREA ORDINE, acte doveditoare legalizate de biroul notarial (act. nr. 1 ori 1') sau atestat pentru conformitate de catre unitatea de învatamânt la care functionez în anul scolar 2015 - 2016 (actele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8):

1) Copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricola si certificat profesional (ultimul pentru absolventii liceului pedagogic);

1') Absolventii promotiei 2016 vor prezenta copia legalizata a adeverintei de la institutia de învatamânt superior/postliceal/mediu din care sa rezulte ca au sustinut examenul de licenta/absolvire/bacalaureat, media de absolvire a facultatii/scolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândita, media anilor de studii si faptul ca pe parcursul efectuarii studiilor s-a frecventat si promovat modulul pedagogic;

2) Copii de pe certificatele de obtinere a gradelor didactice;

3) Copii de pe certificatele de nastere si casatorie (pentru solicitantii care si-au schimbat numele);

4) Copie de pe actul de titularizare în învatamântul preuniversitar (daca este cazul);

5) Decizia inspectoratului scolar sau a întreprinderii de întrerupere a activitatii (daca este cazul);

6) Copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu domiciliul;

7) Adeverinta din care sa rezulte vechimea efectiva în învatamânt (daca este cazul);

8) Copie de pe carnetul de munca si/sau copia filei corespunzatoare din registrul general de evidenta a salariatilor;

9) Avize si atestate necesare ocuparii postului didactic/catedrei, daca este cazul.

10) Avizul/adeverinta medical(a) din care sa rezulte ca sunt apt(a) pentru a preda în învatamânt;

11) Declaratie pe proprie raspundere ca nu desfasor activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice, ca nu am fost îndepartat din învatamânt pentru motive disciplinare sau printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva de condamnare penala si nu mi s-a interzis dreptul de a fi încadrat într-o functie didactica printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva de condamnare penala;

12) Numai pentru titulari: adeverinta eliberata de unitatea de învatamânt din care sa rezulte situatia postului (structura pe ore si discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de învatamânt si regimul de mediu), avizul pentru detasare de la unitatea/unitatile de învatamânt la care cadrul didactic este titular si copii ale deciziilor de detasare din perioada 01.09.2006 – 31.08.2016 (daca este cazul).


Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale

Fii la curent cu tot ce este nou pe acest site

Introdu adresa de email pentru a primi postarile direct pe mail:

Subiecte, variante si rezolvari pentru examene nationale: titularizare, definitivat, grade didactice, bacalaureat, evaluare nationala